Cennik

Na stronie Cennik umieściłam informacje o sposobach rozliczenia Twojego zamówienia oraz o wysokości wynagrodzenia za moje usługi

Jak obliczam należność za wykonaną pracę?

Moja praca rozliczana jest na podstawie ilości znaków ze spacjami (zzs) w tekście. Aby nie wprowadzać zamieszania, przyjęło się, że długość zlecenia określana jest właśnie w ten sposób. W celu ułatwienia zrozumienia tego w praktyce, podaję przykład: jeśli zastosujemy standardowe formatowanie (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, podwójne odstępy) w tekście pisanym w programie Microsoft Word, jedna strona A4 to około 1800 znaków ze spacjami, a więc 1000 zzs to trochę ponad jej połowa. Cena jednego tysiąca zzs jest uzależniona od rodzaju treści (opis produktu, opis kategorii, artykuł na bloga itp.), stopnia trudności tematu (np. lekki artykuł poradnikowy na bloga z branży beauty będzie na pewno tańszy od tekstu o tematyce naukowej czy technicznej na poziomie eksperckim) oraz sposobu rozliczenia.

Na jakiej podstawie następuje rozliczenie?

Możliwe są dwa sposoby rozliczenia:

  • UMOWA O DZIEŁO, którą zawieramy drogą elektroniczną (więcej o tym dokumencie przeczytasz niżej). Po wykonaniu pracy wystawię rachunek, który będzie podstawą do rozliczenia. Po stronie Zleceniodawcy leży odprowadzenie do mojego Urzędu Skarbowego wykazanego w rachunku podatku (w wysokości ok. 6%).
  • FAKTURA VAT wystawiona przez portal Useme.com. Na chwilę obecną nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej, w związku z tym jest to jedyna zgodna z obowiązującymi przepisami droga do uzyskania takiego dokumentu. Niestety, pośrednik pobiera za swoją usługę prowizję, stąd cennik mojej pracy kształtuje się nieco mniej korzystnie dla Zamawiającego. Zleceniodawca musi oczywiście odprowadzić 23% VAT. 

Firma Useme jest godna zaufania oraz przyjazna zarówno dla freelancera, jak i Zleceniodawcy – wystawiam za jej pośrednictwem faktury od wielu lat. Więcej na temat portalu możesz przeczytać tutaj.

CENNIK MOICH USŁUG

Podstawa do rozliczenia: Umowa o dzieło

opisy:
produktu - od 20 zł/1000 zzs
kategorii - od 25 zł/1000 zzs
na aukcję - od 25 zł/1000 zzs
artykuł na bloga - od 25 zł/1000 zzs
artykuły eksperckie na bloga - od 30 zł/1000

Podstawa do rozliczenia: faktura VAT

opisy:
produktu - od 25 zł/1000 zzs
kategorii - od 30 zł/1000 zzs
na aukcję - od 30 zł/1000 zzs
artykuł na bloga - od 30 zł/1000 zzs
artykuły eksperckie na bloga - od 35 zł/1000

Zawartość Umowy o dzieło

Umowa o dzieło z copywriterem reguluje kilka ważnych aspektów związanych z wykonaniem określonego dzieła. To forma umowy, w której copywriter zobowiązuje się do stworzenia określonej treści lub pracy na podstawie ustalonych warunków i wynagrodzenia. Podpisuje się ją w sytuacji, kiedy Zleceniodawca potrzebuje konkretnej treści i jest w stanie precyzyjnie przedstawić swoje oczekiwania. Oto najważniejsze składniki umowy o dzieło:

Przedmiot umowy

To punkt umowy, który określa, jakie konkretnie dzieło ma być stworzone przez copywritera. Przedmiotem może być np. seria artykułów na bloga, określona ilość opisów produktów czy kategorii.

Termin wykonania

To data dostarczenia dzieła Zleceniodawcy. Może zawierać informację o etapach realizacji projektu, jeśli zamówienie jest większe.

Wynagrodzenie

Kwota oraz sposób wynagradzania copywritera za wykonanie dzieła, najczęściej jest to stawka za całość projektu w oparciu o mój cennik. Zapłata odbywa się na podstawie wystawionego przeze mnie rachunku.

Prawa autorskie

Umowa określa, że po zapłaceniu należności Zamawiający przejmuje wszystkie prawa majątkowe do stworzonych przez copywritera dzieł. Oznacza to w praktyce, że może je publikować, powielać, a także wprowadzać w ich treści zmiany.

Zasady współpracy

Obejmują przede wszystkim kwestie ewentualnego dostępu do niezbędnych materiałów oraz sposobu komunikacji między stronami.

Korekty i poprawki

W umowie znajduje się zapis dotyczący terminu, w jakim zamawiający powinien zgłosić zauważone błędy i/lub uwagi. Należy to zrobić jednorazowo. Wszelkie poprawki zostaną przeze mnie wprowadzone natychmiast po otrzymaniu informacji.

Podpisana przez nas umowa o dzieło jest prawnie wiążąca oraz zabezpiecza interesy zarówno zleceniodawcy, jak i copywritera, zapewniając jasność odnośnie oczekiwań i obowiązków obu stron.

W jaki sposób podpisać Umowę o dzieło?

Po ustaleniu między nami wszystkich szczegółów, tworzę umowę, podpisuję ją i przesyłam do Zamawiającego mailowo w postaci pliku .pdf. Następnie Zamawiający musi ją wydrukować, podpisać i postawić parafkę na wszystkich stronach. Kolejnym krokiem jest sfotografowanie lub zeskanowanie dokumentu i odesłanie zdjęć jako plików .jpg na mój adres e-mail.

Jak zarejestrować Umowę?

Przypominam, że w związku z obowiązującymi przepisami umowa o dzieło powinna być w ciągu 7 dni zarejestrowana w ZUS przy pomocy formularza RUD. Dokument można złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS. W tym celu należy:

  •        zalogować się do swojego konta PUE;
  •         utworzyć dokument z zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik;
  •         z bocznego menu wybrać Dokumenty i Wiadomości, a następnie Dokumenty robocze;
  •         kliknąć przycisk Utwórz nowy;
  •         wybrać dokument RUD z listy dokumentów;
  •         podpisać dokument za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub e-dowodu.

Zobacz więcej w Poradniku przedsiębiorcy.

Jak w praktyce wygląda współpraca ze mną?

Rozpoznanie potrzeb

Po nawiązaniu przez Ciebie kontaktu zapoznam się z Twoim sklepem. Jeżeli masz sprecyzowane wymagania, od razu przystąpimy do omawiania szczegółów. W przypadku, gdy jeszcze dokładnie nie wiesz, czego potrzebujesz, w ciągu 24 godzin przeprowadzę darmowy audyt Twojego sklepu pod kątem znajdujących się w nim treści. Po tym czasie przedstawię Ci spersonalizowaną ofertę oraz wycenę projektu. Od Ciebie zależy, w jakim tempie realizować będziemy zamówienie i co dokładnie wejdzie w jego zakres (nie musimy przecież od razu zajmować się wszystkim jednocześnie). W tym przypadku jestem elastyczna, dostosuję się całkowicie do Twoich potrzeb oraz możliwości (także finansowych).

Tryb realizacji i rozliczenie

Po sprecyzowaniu zamówienia i zaakceptowaniu wyceny, ustalimy sposób rozliczenia. Możemy dokonać go na dwa sposoby - podpisać umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, do której po wykonaniu zlecenia lub jego partii wystawię rachunek lub rozliczyć się przez fakturę VAT. Więcej informacji na ten podałam wyżej. Przedstawię Ci termin realizacji zamówienia i przystąpię do niego tak szybko, jak to tylko możliwe (zawsze z wyprzedzeniem informuję, kiedy rozpocznę pracę nad Twoim projektem). W tym momencie ustalimy też termin na zgłoszenie ewentualnych poprawek po otrzymaniu przez Ciebie dzieła.

Przekazanie praw majątkowych do dzieła

Twoje teksty są już gotowe. Otrzymasz je w plikach .docs drogą mailową wraz z rachunkiem do umowy o dzieło lub fakturą VAT (zależnie, którą formę rozliczenia wybrałeś na początku), bądź - jeśli zamówiłeś usługę umieszczania treści bezpośrednio w Twoim sklepie - będą się one już znajdować na stronie. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, masz określoną liczbę dni na zgłoszenie poprawek. Jeśli takie się pojawią, niezwłocznie je naniosę. Jeżeli nie, automatycznie przyjmę, że dzieło zostało zaakceptowane. Po załatwieniu kwestii płatności i dostarczeniu przygotowanej przeze mnie treści, teksty stają się Twoją własnością i możesz z nimi zrobić, co tylko chcesz. Autorskie prawa majątkowe należą do Ciebie.